Việt Nam hướng đến đô thị xanh từ mô hình Thủ đô xanh của Na Uy

Ngày: 08-08-2023 00:00