VOV trao tặng bức Rèm thêu cung đình cho Nhật Bản

Ngày:27-07-2023