Triển lãm “Ký ức thời hoa lửa”- Câu chuyện từ thời chiến đến hoà bình

Ngày:05-12-2023