Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Việt Nam: Quan hệ Việt - Mỹ ngày càng sâu sắc

Ngày: 09-09-2023 00:00