Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

10-05-2024 08:22

Chiều 9/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tham dự Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý của Văn phòng Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ -2

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu

Tham dự có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Hồng Nguyên; Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương; Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền; Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đài Tiếng nói Việt Nam; đại diện lãnh đạo, viên chức Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Vụ Pháp luật, Vụ Tổng hợp, Vụ Kinh tế…

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao các Quyết định của Văn phòng Quốc hội về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Hào, Phó Trưởng Ban Dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân; tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lương Minh Đức, Phó Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài Tiếng nói Việt Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam; bổ nhiệm ông Phạm Xuân Anh, Chuyên viên chính Vụ Pháp luật giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật; tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm, Trưởng Phòng Tổng hợp và Đầu tư công, Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ -3

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Sỹ Hào

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ -4

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Phạm Xuân Anh

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ -5

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Nguyễn Thị Thơm

Chúc mừng 4 cán bộ được bổ nhiệm lần này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, các cán bộ đã được cơ quan, đơn vị tín nhiệm giao nhiệm vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp luật. Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mong muốn, với quá trình và kinh nghiệm công tác, các cán bộ mới được bổ nhiệm sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy trí tuệ, phấn đấu để trưởng thành hơn nữa, phát huy những lợi thế, kinh nghiệm của bản thân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ -4

Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Sỹ Hào phát biểu

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ -6

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và các lãnh đạo cơ quan chụp ảnh kỷ niệm với các cán bộ vừa được bổ nhiệm

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ -1

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chụp ảnh cùng lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động

Đối với các cán bộ từ những đơn vị khác chuyển sang Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mong muốn, sẽ cố gắng tiếp cận nhanh công việc mới, thực hiện các nhiệm vụ “đúng vai, thuộc bài”, qua đó, góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị, Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp luật tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ các cán bộ được bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận, bàn giao công việc, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ -6

Thường trực Ủy ban Pháp luật, lãnh đạo Văn phong Quốc hội, cán bộ Vụ Pháp luật chúc mừng Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Phạm Xuân Anh

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ -2

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, cán bộ, công chức Vụ Tổng hợp chúc mừng Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Nguyễn Thị Thơm

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ -3

Lãnh đạo, cán bộ, viên chức Đài tiếng nói Việt Nam chúc mừng tân Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Sỹ Hào

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, tân Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Sỹ Hào trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, đặc biệt là Đảng ủy, Lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân đã hết lòng giúp đỡ, cân nhắc và lựa chọn, tham gia thực hiện các quy trình công tâm, khách quan để được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân.

Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân nêu rõ, sẽ tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo, lãnh đạo của tổ chức Đảng, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong quá trình tham mưu, hoạch định và thực thi chính sách; thực hiện tốt các quy định về nêu gương trong công tác và sinh hoạt; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để nâng cao đạo đức công vụ, kịp thời cảnh báo và chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp công tác; tiếp tục khiêm tốn học hỏi các đồng chí lãnh đạo cấp trên, đồng cấp và các anh chị em đồng nghiệp trong cơ quan… Đồng thời, khẳng định sẽ đồng lòng, đoàn kết, cống hiến hết khả năng để xây dựng Văn phòng Quốc hội ngày một vững mạnh.

Cùng chuyên mục

Tin mới

 1. Hội Nhà báo tỉnh An Giang
 2. Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang
 4. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn
 5. Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu
 6. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh
 7. Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre
 8. Hội Nhà báo tỉnh Bình Định
 9. Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương
 10. Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước
 11. Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận
 12. Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau
 13. Hội Nhà báo TP Cần Thơ
 14. Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng
 15. Hội Nhà báo TP Đà Nẵng
 16. Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk
 17. Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông
 18. Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên
 19. Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai
 20. Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp
 21. Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai
 22. Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang
 23. Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam
 24. Hội Nhà báo TP Hà Nội
 25. Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh
 26. Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương
 27. Hội Nhà báo TP Hải Phòng
 28. Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang
 29. Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình
 30. Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên
 31. Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa
 32. Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang
 33. Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum
 34. Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu
 35. Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng
 36. Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn
 37. Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai
 38. Hội Nhà báo tỉnh Long An
 39. Hội Nhà báo tỉnh Nam Định
 40. Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An
 41. Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình
 42. Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận
 43. Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ
 44. Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên
 45. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình
 46. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam
 47. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi
 48. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh
 49. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị
 50. Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng
 51. Hội Nhà báo tỉnh Sơn La
 52. Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh
 53. Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình
 54. Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên
 55. Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa
 56. Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế
 57. Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang
 58. Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh
 59. Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh
 60. Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang
 61. Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long
 62. Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc
 63. Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái