Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao:

Thêm nguồn lực và tạo diện mạo mới cho báo chí nước nhà

16-11-2023 13:04

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng 16 tháng 11 năm 2023, tại thành phố Hòa Bình, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 17 năm Giải Báo chí Quốc gia và chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao với sự tham gia của những người làm báo đang công tác tại các cơ quan báo chí ở Trung ương và 25 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết 17 năm Giải Báo chí Quốc gia và Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Hoà Bình; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; Phạm Mạnh Hùng, Ủy viên Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê Quang Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội; Nguyễn Gia Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tỉnh Hoà Bình.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết 17 năm Giải Báo chí Quốc gia và Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Cơ quan TW Hội, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và đoàn thể tỉnh Hòa Bình, các đồng chí lãnh đạo các cấp Hội Nhà báo khu vực phía Bắc, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí của trung ương; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo, đài trung ương và tỉnh Hòa Bình.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình và đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, điều hành Hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Hội Nhà báo Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập tại Chiến khu Việt Bắc  vào ngày 21/4/1950, đến nay đã có 73 năm trưởng thành và phát triển. Trải qua 11 kỳ Đại hội, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, sự quản lý và quan tâm của Nhà nước, tổ chức Hội không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng với gần 25.000 hội viên - nhà báo sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên Chi hội và 218 Chi hội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam đã thực sự trở thành “ngôi nhà chung” tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo cả nước, tạo môi trường sinh hoạt nghề nghiệp bổ ích, thiết thực cho các cấp Hội, thúc đẩy phong trào nghiệp vụ, gìn giữ ngọn lửa say nghề, phát huy tinh thần cống hiến của hội viên, động viên đội ngũ người làm báo tuyên truyền thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh kịp thời những thành tựu to lớn, toàn diện của đất nước trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng nền báo chí giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại vì lợi ích của đất nước và nhân dân... đồng chí cũng yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị quan tâm các nội dung: thứ nhất, là tập trung đánh giá kết quả của Giải Báo chí Quốc gia qua 17 năm triển khai, những vấn đề vướng mắc và bất cập hiện nay cùng các giải pháp, kiến nghị nhằm đổi mới chất lượng của Giải; thứ hai, là về phạm vi đề tài được khuyến khích và sự phù hợp với môi trường tác nghiệp, tạo không gian sáng tạo thoải mái cho báo chí, phục vụ tốt công tác tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền địa phương; thứ ba, là đóng góp của Chương trình đối với việc củng cố chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ cho các nhà báo trong quá trình tác nghiệp, tăng cường chất lượng sản phẩm của cơ quan báo chí, phục vụ hiệu quả các kế hoạch công tác của đơn vị và nhiệm vụ chính trị của địa phương; thứ tư, là về việc tuyển chọn các tác phẩm báo chí chất lượng cao tham gia Giải Báo chí Quốc gia, giải báo chí tỉnh và các giải báo chí chuyên ngành khác; thứ năm, là về các quy trình, quy định trong thẩm định tác phẩm; thủ tục ký hợp đồng, thanh quyết toán và các vấn đề tài chính – kế toán.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Hoà Bình nhấn mạnh: tỉnh Hòa Bình rất vinh hạnh được Hội Nhà báo Việt Nam chọn làm nơi tổ chức Hội nghị Tổng kết 17 năm Giải Báo chí Quốc gia và Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao, mong các nhà báo tích cực tuyên truyền quảng bá hình ảnh của Hòa Bình trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Đồng chí Phan Toàn Thắng, Chánh văn phòng cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam báo cáo Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 558 ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Toàn Thắng, Chánh văn phòng cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam báo cáo Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 558 ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo nêu rõ: chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đối với sự nghiệp đổi mới báo chí cả nước nói chung, đối với hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao của các cấp Hội nói riêng. Triển khai Chương trình, báo chí cả nước có thêm nguồn lực và thu được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo diện mạo mới cho báo chí nước ta trong thời kì hội nhập, đổi mới, phát triển. Các tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2022 đã ưu tiên tập trung vào các đề tài lớn quy định tại Quyết định 558. Để hỗ trợ thực hiện, hàng năm Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể; đồng thời thành lập Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu để xét duyệt, phân bổ kinh phí hỗ trợ và định mức tác phẩm.

Để đảm bảo thực hiện tốt Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định 558, hàng năm Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản hướng dẫn thực hiện gửi các cấp Hội cùng với định mức số lượng tác phẩm đặt hàng theo mức kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ.  Năm 2023, ngân sách nhà nước đã cấp kinh phí hỗ trợ báo chí chất lượng cao. Về kinh phí hỗ trợ năm 2024, ngày 19/9/2023, Bộ Tài chính có Công văn số 10037 về dự kiến kinh phí thực hiện Chương trình theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó có nội dung đáng chú ý là "Bộ Tài chính chưa có cơ sở để thông báo dự kiến kinh phí thực hiện Chương trình năm 2024". Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế cần được khắc phục: thứ nhất, nguồn hỗ trợ tuy đã được điều chỉnh tăng (khoảng 1,5-1,6 lần so với giai đoạn trước, tùy từng đơn vị) và là điều kiện cơ bản để Ban Thường vụ HNBVN quyết định tăng số lượng Chi hội Nhà báo vào diện được hỗ trợ kinh phí. Tuy nhiên, nhìn chung kinh phí hỗ trợ vẫn ở mức thấp, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế đòi hỏi cần hỗ trợ của các đơn vị. Công tác hỗ trợ chưa được triển khai đồng bộ giữa Trung ương và địa phương, chưa có sự thống nhất trong cả nước. Thứ hai, mức hỗ trợ bình quân cho một tác phẩm rất thấp, do nguồn kinh phí hỗ trợ thấp, số đơn vị cần hỗ trợ lại nhiều nên Hội đồng thẩm định và xét duyệt Trung ương Hội phải chia đều cho các đơn vị, các đơn vị cấp Hội lại phải chia đều cho hội viên theo mức bình quân. Thứ ba, thiếu kinh phí cho việc bồi dưỡng nghiệp vụ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao và phổ biến tác phẩm. Thứ tư, mục tiêu, phương thức hỗ trợ chưa có sự thống nhất giữa các đơn vị, chưa phù hợp với sự chuyển đổi nền kinh tế của đất nước. Thứ năm, để triển khai Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới", và thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ, các cấp Hội Nhà báo và người làm báo trong cả nước rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước trong việc điều chỉnh mức kinh phí hỗ trợ để có thêm nguồn kinh phí tiếp cận với phương thức tác nghiệp hiện đại và có thêm nguồn động viên khi “dấn thân” tác nghiệp trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh. Chương trình hỗ trợ hoạt động báo chí theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ giúp hội viên Hội Nhà báo Việt Nam có thêm điều kiện cần thiết để tiếp tục đi đầu đảm đương thông tin những sự kiện lớn, quan trọng tác động tích cực đến đời sống xã hội.

Các đại biểu thăm quan trưng bày chuyên đề: Báo chí khu vực phía Bắc tác phẩm chất lượng cao với chủ đề dân tộc và miền núi do Bảo tàng báo chí Việt Nam thực hiện.

Tại Hội nghị, các tham luận của các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề: phạm vi đề tài được khuyến khích và sự phù hợp với môi trường tác nghiệp, tạo không gian sáng tạo thoải mái cho báo chí, phục vụ tốt công tác tuyên truyền của Đảng Bộ, chính quyền địa phương; tuyển chọn các tác phẩm báo chí chất lượng cáo tham gia Giải Báo chí Quốc gia, giải báo chí tỉnh và các giải báo chí chuyên ngành khác; các quy trình, quy định trong thẩm định tác phẩm; đóng góp của chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao đối với việc củng cố chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ cho các nhà báo trong quá trình tác nghiệp, tăng cường chất lượng sản phẩm của cơ quan báo chí, phục vụ hiệu quả các kế hoạch công tác của đơn vị và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhân dịp này, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề: Báo chí khu vực phía Bắc tác phẩm chất lượng cao với chủ đề dân tộc và miền núi.

Cùng chuyên mục

Tin mới

 1. Hội Nhà báo tỉnh An Giang
 2. Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang
 4. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn
 5. Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu
 6. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh
 7. Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre
 8. Hội Nhà báo tỉnh Bình Định
 9. Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương
 10. Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước
 11. Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận
 12. Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau
 13. Hội Nhà báo TP Cần Thơ
 14. Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng
 15. Hội Nhà báo TP Đà Nẵng
 16. Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk
 17. Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông
 18. Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên
 19. Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai
 20. Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp
 21. Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai
 22. Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang
 23. Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam
 24. Hội Nhà báo TP Hà Nội
 25. Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh
 26. Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương
 27. Hội Nhà báo TP Hải Phòng
 28. Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang
 29. Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình
 30. Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên
 31. Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa
 32. Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang
 33. Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum
 34. Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu
 35. Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng
 36. Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn
 37. Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai
 38. Hội Nhà báo tỉnh Long An
 39. Hội Nhà báo tỉnh Nam Định
 40. Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An
 41. Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình
 42. Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận
 43. Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ
 44. Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên
 45. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình
 46. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam
 47. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi
 48. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh
 49. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị
 50. Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng
 51. Hội Nhà báo tỉnh Sơn La
 52. Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh
 53. Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình
 54. Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên
 55. Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa
 56. Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế
 57. Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang
 58. Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh
 59. Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh
 60. Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang
 61. Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long
 62. Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc
 63. Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái