Nghệ sĩ Kenny G đến Hà Nội, Sẵn sàng cho đêm diễn tối 14/11

Ngày: 13-11-2023 00:00