Nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội Nhà báo trong tình hình mới

10-05-2024 10:44

Ngày 08/4/2020, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 43-CT/TW của về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động Hội Nhà báo nói riêng, hoạt động báo chí nói chung. Đồng thời, là cơ sở quan trọng, “kim chỉ nam” cho hoạt động của Hội Nhà báo các cấp trong tình hình mới; tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo cơ sở củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác hội; nâng cao vị thế, vai trò của Hội trong hoạt động báo chí và hệ thống chính trị.

Hàng năm, Hội Nhà báo Hưng Yên tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng báo chí thu hút sự tham gia đông đảo của các cấp Hội Nhà báo và cơ quan báo chí khu vực

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Nhà báo Việt Nam được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Báo chí 2016. Với tư duy đổi mới, sáng tạo và hành động quyết liệt, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Cơ quan Trung ương Hội có sự tham mưu đắc lực, hiệu quả của các ban, đơn vị chuyên môn cùng sự hoạt động đều tay của các cấp Hội, đã thực hiện thành công ở mức xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý là ở nhiều cấp Hội trực thuộc đã làm tốt công tác bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, các cấp Hội đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập tấm gương của các thế hệ nhà báo đàn anh, đi trước trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt nghiệp vụ; góp phần xây dựng Hội và đội ngũ người làm báo trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Cùng đó, các cấp Hội cũng kịp thời, thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng và công tác báo chí; hướng dẫn của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam về các mặt công tác; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành Luật Báo chí và Điều lệ Hội, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong sinh hoạt, tác nghiệp và phát ngôn, bảo đảm tính tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, hướng dẫn tập thể, tổ chức tập thể, tính chiến đấu của tác phẩm báo chí. Nội dung sinh hoạt Hội gắn kết chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể khác như: Tổ chức Đảng, Công đoàn; thảo luận các nội dung chủ yếu về công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ theo các nhóm vấn đề: Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Tuyên giáo Trung ương; về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ hội viên, nhà báo; về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến hoạt động báo chí; về các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ nhà báo; về công tác xây dựng Hội, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị báo chí vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, xa rời tôn chỉ, mục đích; về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị báo chí…

Trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, bên cạnh việc tổ chức các lớp theo chủ đề, nội dung truyền thống, các cấp Hội đã đi sâu vào nội dung bồi dưỡng kỹ năng thông tin trong thời đại công nghệ 4.0 trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ báo chí cơ bản theo hướng chuẩn hóa, đồng thời cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho các chức danh: phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên ở các cơ quan báo chí, đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu vị trí công tác tại các đơn vị. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ là một trong những hoạt động thường xuyên của Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên

Chi hội chính là cầu nối giữa hội viên với Hội. Chi hội Nhà báo là một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban Biên tập, Thư ký Chi hội nên là một trong những đồng chí lãnh đạo cơ quan, nhiều nơi là đồng chí Phó Tổng Biên tập mới có sự ổn định và tập trung thống nhất. Kinh nghiệm ở nhiều chi hội cho thấy, do làm tốt công tác xây dựng lực lượng nên việc quản lý hội viên mới được thực hiện một cách bài bản, kích thích được những đề xuất sáng tạo, tích cực của hội viên, đặc biệt là các hội viên trẻ, đồng thời lường trước và phòng ngừa hữu hiệu những sai phạm tiêu cực có thể xảy ra. Chi hội Nhà báo đề ra được các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin và đạo đức nghề nghiệp; giữ vững bản lĩnh cách mạng của người làm báo trong thời đại bùng nổ thông tin với nhiều vấn đề nảy sinh trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.

Hơn thế nữa, nhu cầu thông tin, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thời đại hiện nay cũng biến chuyển mau lẹ, khó lường, đòi hỏi bản lĩnh của người làm báo không thể hời hợt, nông nổi và chủ quan, duy ý chí. Chi hội yêu cầu hội viên, nhà báo trong hành nghề phải tuân thủ đúng quy trình, quy phạm, đạo đức nghề nghiệp. Mọi thông tin nóng, nhạy cảm phải báo cáo kịp thời Ban Biên tập, đặc biệt là người đức đầu cơ quan báo chí, để có chỉ đạo thích hợp. Nhằm phòng ngừa sai phạm, Ban Biên tập không cấp giấy giới thiệu trống nội dung, mục đích tác nghiệp của phóng viên. Trong khai thác, xử lý nguồn tin và thể hiện tác phẩm báo chí cần có chuẩn mực rõ ràng. Bởi một lẽ, những vi phạm có thể phát sinh ở nhiều khâu, nhiều bước của quá trình hoạt động tác nghiệp của nhà báo, nhưng tập trung nhiều nhất là ở trong xử lý nguồn tin, thể hiện tác phẩm. Yêu cầu phóng viên thu thập tin tức trong quá trình tác nghiệp phải tuân theo các quy định pháp luật, quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Bản thân các hội viên, nhà báo, phóng viên đòi hỏi phải khách quan, công phu trong khâu thu thập thông tin, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía để có cái nhìn toàn diện, đa chiều, tạo cơ hội cho những người liên quan đến vấn đề được trình bày ý kiến của mình, phải viết sao cho đúng, không được hư cấu, không tô hồng hay bôi đen làm sai lệch với thông tin ban đầu. Thông qua các khóa học, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, các nhà báo, hội viên được bổ sung kiến thức chuyên môn, khắc phục những yếu kém, hạn chế để phục vụ đắc lực cho công tác chuyên môn tại cơ quan báo. Để có những thành công nhất định trong công tác quản lý hội viên, khi cần thiết, Chi hội cũng đề xuất với cấp ủy, Ban Biên tập kịp thời phê bình, kỷ luật những cá nhân để xảy ra vi phạm. Khi thấy cá nhân hội viên có dấu hiệu, biểu hiện vi phạm, Chi hội có biện pháp nhắc nhở, ngăn chặn kịp thời. Chi hội cũng luôn đề cao những nhân tố tích cực, những đề xuất sáng tạo, những điển hình tiên tiến của hội viên; đồng thời có khen thưởng thích đáng những thành tích của hội viên bằng tinh thần cũng như vật chất. Sự động viên kịp thời giúp cho bản thân mỗi hội viên thấy được trách nhiệm của mình trong tập thể, khích lệ thi đua trong cơ quan, tạo môi trường tốt để các cá nhân phấn đấu và cống hiến.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội nhà báo, thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ nhà báo, hội viên khi tác nghiệp, làm tốt công tác quản lý, phát triển hội viên. Đồng thời, “tiếp lửa” để mỗi cán bộ, hội viên Hội Nhà báo nỗ lực phấn đấu nhiều hơn, nhận thức sâu sắc thêm trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của người làm báo cách mạng, ra sức thi đua, phấn đấu, góp phần xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, giàu tính nhân văn, chuyên nghiệp, vì sự phát triển của đất nước.

Cùng chuyên mục

Tin mới

 1. Hội Nhà báo tỉnh An Giang
 2. Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang
 4. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn
 5. Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu
 6. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh
 7. Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre
 8. Hội Nhà báo tỉnh Bình Định
 9. Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương
 10. Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước
 11. Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận
 12. Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau
 13. Hội Nhà báo TP Cần Thơ
 14. Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng
 15. Hội Nhà báo TP Đà Nẵng
 16. Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk
 17. Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông
 18. Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên
 19. Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai
 20. Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp
 21. Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai
 22. Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang
 23. Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam
 24. Hội Nhà báo TP Hà Nội
 25. Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh
 26. Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương
 27. Hội Nhà báo TP Hải Phòng
 28. Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang
 29. Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình
 30. Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên
 31. Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa
 32. Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang
 33. Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum
 34. Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu
 35. Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng
 36. Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn
 37. Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai
 38. Hội Nhà báo tỉnh Long An
 39. Hội Nhà báo tỉnh Nam Định
 40. Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An
 41. Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình
 42. Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận
 43. Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ
 44. Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên
 45. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình
 46. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam
 47. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi
 48. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh
 49. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị
 50. Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng
 51. Hội Nhà báo tỉnh Sơn La
 52. Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh
 53. Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình
 54. Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên
 55. Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa
 56. Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế
 57. Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang
 58. Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh
 59. Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh
 60. Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang
 61. Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long
 62. Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc
 63. Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái