Khoảnh khắc và sự kiện. Ngày 19/10/1958: Bác Hồ về thăm Hòa Bình

Ngày: 20-10-2023 14:25