Khám phá ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, nơi Bác Hồ đặt bút viết bản Tuyên ngôn Độc lập

Ngày: 04-09-2023 00:00