Hơn 3000 người đăng ký hiến máu tại ngày hội “Trái tim tình nguyện”

Ngày:02-12-2023