Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần 28

18-09-2023 15:50

Sáng 18/9, tại thị trấn Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc), Báo Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía bắc lần thứ 28 năm 2023 với chủ đề: “Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và Làng văn hóa kiểu mẫu".

Dự hội thảo có các đồng chí: Trần Thanh Lâm- Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương; Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh Vĩnh Phúc.

Về dự hội thảo có 25 đơn vị do các đồng chí tổng biên tập, phó tổng biên tập tham dự. Dự hội thảo còn có các báo Đảng các tỉnh Miền Trung, Miền Nam và Tây Nguyên.

​Toàn cảnh hội thảo.

Báo cáo đề dẫn hội thảo cho biết: Xây dựng nông thôn mới (NTM) là Chương trình MTQG quan trọng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa X) ngày 5/8/2008 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Cụ thể hóa Nghị quyết, chương trình được xây dựng bằng bộ tiêu chí cụ thể, với mục tiêu, bước đi cho từng giai đoạn được xác định rõ ràng, khoa học, năm sát tình hình thực tiễn. Lần đầu tiên trong lịch sử vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn được quan tâm đặc biệt nhằm thay đổi toàn diện diện mạo nông thôn mà đích đến cuối cũng là nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho người nông dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quá trình triển khai thực hiện ở các địa phương trong toàn quốc cho thấy sự hưởng ứng đồng thuận mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến tất cả cán bộ, đảng viên và từng người dân ở khu vực nông thôn, bước đầu cho những thành quả rất đáng khích lệ.

Các đại biểu trung ương dự hội thảo.

Sau hơn 12 năm triển khai, chương trình đã đạt kết quả to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử. Khu vực nông thôn nước ta đã có những chuyển biến rõ nét trên hầu hết mọi lĩnh vực, thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống của nông dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Tính đến nay, cả nước có hơn 6.000 xã (hơn 73%) đạt chuẩn NTM, trong đó, có hơn 900 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và hơn 100 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã. Có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn NTM (chiếm khoảng 39,6% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước). Bên cạnh đó, có 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 100% số xã đạt chuẩn NTM; có 5 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Các đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc dự hội thảo.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến hết tháng 7/2023, đã có 89 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: 1 thôn NTM thông minh; 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 20 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 4 huyện, thành phố (Yên Lạc, Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Phúc Yên) được công nhận đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

B

Các đại biểu Báo Đảng địa phương dự hội thảo.

Trên hành trình xây dựng NTM, các cơ quan báo Đảng trên mọi miền Tổ quốc và khu vực phía Bắc đã thể hiện tốt vai trò xung kích đưa chủ trương của Đảng, các chính sách của Nhà nước, của địa phương về chương trình xây dựng NTM đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả, đồng thời, cổ vũ mạnh mẽ các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân chung sức, đồng lòng trong xây dựng NTM.

Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc Hoàng Thị Nhung phát biểu đề dẫn hội thảo.

Để chương trình thực sự đi vào đời sống một cách sâu rộng, các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo Đảng đã phản ánh kịp thời, cung cấp cho người dân cả nước cái nhìn sinh động, toàn cảnh trên nhiều lĩnh vực, tại nhiều địa phương với những bài viết sâu sắc, có ý nghĩa và sức lan tỏa tích cực, rộng rãi.

Tuy nhiên, kết quả chương trình xây dựng NTM chưa đồng đều, một số tiêu chí khó duy trì, trong đó, có tiêu chí về môi trường, nâng cao thu nhập cho nhân dân… Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, có nguyên nhân xuất phát từ nội dung và phương thức truyền thông về xây dựng NTM của các cơ quan báo chỉ nói chung, báo Đảng địa phương nói riêng có mặt còn bất cập, cần đổi mới mạnh mẽ hơn nội dung và hình thức tuyên truyền, đáp ứng tốt hơn tình hình và nhu cầu thị hiếu bạn đọc.

Phó Tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới Lương Chí Công phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận trao đổi những nội dung hết sức thời sự, nhằm phát huy vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí nói chung, các cơ quan báo Đảng địa phương nói riêng. Từ đó, có sự hợp tác chặt chẽ hơn trong tổ chức tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng, đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền.

Đồng thời chia sẻ, trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo, hiệu quả của các đơn vị. Từ đó, vận dụng, triển khai trong chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền ngày càng hiệu quả hơn trên các lĩnh vực: kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự vào cuộc của hệ thống chính trị; việc tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ; kinh nghiệm huy động nguồn lực trong nhân dân; việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân; giải pháp bảo vệ môi trường, xây dựng làng, xã, tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp; NTM thông minh...

Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh Vũ Minh Tuấn phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh khẳng định: Hội thảo Báo Đảng các tỉnh phía Bắc là hoạt động rất thiết thực, ngoài việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nghiệp vụ; còn là cơ hội để các cơ quan báo Đảng xây dựng hướng “liên kết” trong tuyên truyền, để không chỉ phát huy thế mạnh của mỗi cơ quan báo chí mà còn là sức mạnh của các cơ quan báo Đảng trong vùng, liên vùng, góp phần thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển của mỗi tỉnh, thành, khu vực và cả nước.

Tại Vĩnh Phúc, với quan điểm xuyên suốt để “mọi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển của tỉnh”, trong nhiều nhiệm kỳ qua, các chủ trương, chính sách của tỉnh đều hướng đến nhân tố con người, lấy con người là trung tâm của sự phát triển. Tỉnh đã dành nhiều nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; tính đến hết tháng 6/2023, toàn tỉnh đã có 89 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu; 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đạt chuẩn NTM.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh phát biểu tại hội thảo.

Tiếp nối những thành tựu đã đạt được trong xây dựng NTM, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (khóa 17) đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng “Làng Văn hóa kiểu mẫu”. Đây là một tư duy hoàn toàn mới của Vĩnh Phúc trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về xây dựng “Nông dân thông minh, nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại” và cách tiếp cận mới về NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Mục tiêu hướng đến của Vĩnh Phúc là xây dựng những thôn, làng có cơ sở hạ tầng hiện đại, cảnh quan kiến trúc khang trang, người dân có đời sống văn hóa tinh thần phong phú; kinh tế các hộ gia đình phát triển, thu nhập được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên và nâng cao, để làng quê không chỉ là nơi ở mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, của địa phương; nơi cân bằng cảm xúc, với môi trường sống trong lành, gần gũi thiên nhiên; với những tập tục, hương ước, quy ước tiến bộ mà người dân tự giác thực hiện. Ở đó, người dân đóng vai trò là chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện, vừa là người được thụ hưởng thành quả; Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, trụ đỡ với hệ thống 16 chính sách đặc thù đã được HĐND tỉnh thông qua. Trước mắt, trong giai đoạn 2021-2025 tỉnh phấn đấu hoàn thành 60 Làng Văn hóa kiểu mẫu.

Khẳng định để đi được xa, các báo Đảng cần phải liên kết với nhau, nhất là trong xu thế báo chí số phát triển như hiện nay, cần huy động được các nền tảng, phương tiện, công nghệ hiện đại vào sản xuất, tổ chức thực hiện tin, bài để đáp ứng tốt nhất công tác tuyên truyền – Và những cuộc hội thảo như thế này là điều kiện rất tốt để chúng ta làm điều đó.

C

Đại biểu dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ của các cơ quan báo Đảng trong khu vực để Báo Vĩnh Phúc phát huy hơn nữa vai trò của mình, đóng góp tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị hoàn thành tốt mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra.

Cùng chuyên mục

Tin mới