Học và làm theo Bác, xứng đáng với niềm tin của nhân dân

30-05-2024 08:15

Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng nhận định, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là vấn đề liên quan đến sự sống còn của Ðảng, của chế độ. Nhận định này một lần nữa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại trong bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Ðảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

 

Bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Ðảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. (Ảnh chụp màn hình)

Bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Ðảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. (Ảnh chụp màn hình)

Ðồng chí Tổng Bí thư viết: Ðảng Cộng sản Việt Nam đã đặt ra yêu cầu phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hóa v.v... trong nội bộ Ðảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị... Xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Từ thực tiễn sinh động tại địa phương, Ðảng bộ huyện Mường La đã tìm ra cách làm phù hợp với điều kiện hoàn cảnh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong đó, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những đột phá được cán bộ, đảng viên và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ, làm phong phú thêm kinh nghiệm đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của các cấp ủy đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Một việc làm tốt bằng vạn bài diễn văn hay. Do vậy, để cho dân tin thì mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống, không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản, từ đó hạn chế, đẩy lùi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ðảng bộ huyện Mường La đã đăng ký hàng nghìn việc làm theo Bác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nổi bật là các nội dung làm theo mang tính đột phá của Ban Thường vụ Huyện ủy, của các tổ chức cơ sở đảng, đã giải quyết kịp thời, hiệu quả các công việc cấp bách, quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Một việc làm tốt bằng vạn bài diễn văn hay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường La đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc triển khai kịp thời những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Ðưa nội dung học và làm theo Bác vào các cuộc sinh hoạt định kỳ hằng tháng của các chi bộ, từng cơ quan, đơn vị; lồng ghép trong các chương trình giao lưu văn nghệ; đưa vào giảng dạy tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và các trường phổ thông; tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân điển hình trong việc học và làm theo Bác trên phương tiện thông tin đại chúng.

Học và làm theo Bác ở Ðảng bộ huyện Mường La đã trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị, góp phần đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Các mô hình, việc làm theo Bác đều gắn với thực tiễn địa phương, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Ðại hội XIII của Ðảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Các địa phương, đơn vị coi trọng xây dựng ý thức tự giác học tập, làm theo và nêu gương; tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm trong học tập và làm theo Bác; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng chuyên mục

Tin mới

 1. Hội Nhà báo tỉnh An Giang
 2. Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang
 4. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn
 5. Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu
 6. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh
 7. Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre
 8. Hội Nhà báo tỉnh Bình Định
 9. Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương
 10. Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước
 11. Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận
 12. Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau
 13. Hội Nhà báo TP Cần Thơ
 14. Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng
 15. Hội Nhà báo TP Đà Nẵng
 16. Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk
 17. Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông
 18. Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên
 19. Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai
 20. Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp
 21. Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai
 22. Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang
 23. Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam
 24. Hội Nhà báo TP Hà Nội
 25. Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh
 26. Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương
 27. Hội Nhà báo TP Hải Phòng
 28. Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang
 29. Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình
 30. Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên
 31. Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa
 32. Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang
 33. Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum
 34. Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu
 35. Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng
 36. Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn
 37. Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai
 38. Hội Nhà báo tỉnh Long An
 39. Hội Nhà báo tỉnh Nam Định
 40. Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An
 41. Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình
 42. Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận
 43. Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ
 44. Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên
 45. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình
 46. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam
 47. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi
 48. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh
 49. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị
 50. Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng
 51. Hội Nhà báo tỉnh Sơn La
 52. Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh
 53. Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình
 54. Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên
 55. Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa
 56. Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế
 57. Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang
 58. Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh
 59. Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh
 60. Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang
 61. Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long
 62. Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc
 63. Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái