Hạn chế huy động thủy điện lớn, dự phòng cho đợt nắng nóng tiếp theo

Ngày: 04-07-2023 00:00