Giáo sư Đặng Hùng Võ: Hoàn Kiếm là 36 phố phường, không còn Hoàn Kiếm không còn Hà Nội nữa

Ngày: 05-08-2023 00:00