Đa dạng văn hóa là khởi nguồn cho giao lưu, đổi mới và sáng tạo

17-09-2023 08:19

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, đa dạng văn hóa là một động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững cho các cộng đồng, các dân tộc và các quốc gia, là yếu tố không thể thiếu đối với hòa bình và an ninh ở cấp độ địa phương, quốc gia và quốc tế.

Đa dạng văn hóa là yếu tố không thể thiếu đối với hòa bình và an ninh 

Ngày 16/9, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 thảo luận chuyên đề về “Thúc đẩy tôn trọng trong đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững”. 

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại biểu Quốc hội Việt Nam - PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết: Tuyên ngôn thế giới về đa dạng văn hóa 2001 - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) khẳng định, đa dạng văn hóa là tài sản chung quý giá của nhân loại, cần thiết đối với nhân loại như đa dạng sinh học đối với tự nhiên, là khởi nguồn cho giao lưu, đổi mới và sáng tạo. Bên cạnh đó, tại Công ước về bảo vệ và phát huy sự đa dạng các biểu đạt văn hóa (Công ước 2005), UNESCO tiếp tục khẳng định đa dạng văn hóa là một đặc tính của nhân loại, cần được tôn vinh và bảo vệ vì lợi ích của tất cả mọi người.

da dang van hoa la khoi nguon cho giao luu doi moi va sang tao hinh 1
Toàn cảnh Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, ngày 16/9.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, đa dạng văn hóa là một động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững cho các cộng đồng, các dân tộc và các quốc gia, là yếu tố không thể thiếu đối với hòa bình và an ninh ở cấp độ địa phương, quốc gia và quốc tế.

Đa dạng văn hóa còn có vai trò quan trọng đối với việc thực hiện đầy đủ các quyền con người và các quyền tự do cơ bản, nâng cao vai trò và địa vị của phụ nữ trong xã hội, tạo sự gắn kết, hòa hợp xã hội, vì vậy cần lồng ghép đa dạng văn hóa như một yếu tố có tính chiến lược vào các chính sách phát triển quốc gia và quốc tế, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

da dang van hoa la khoi nguon cho giao luu doi moi va sang tao hinh 2
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc như hiện nay, vai trò của đa dạng văn hóa ngày càng quan trọng. Chấp nhận, tôn trọng và phát huy sự đa dạng văn hóa giúp tăng cường sự đối thoại giữa các nền văn minh, thúc đẩy sự hiểu biết và gia tăng sự tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia, các dân tộc.

Văn hóa đóng góp vào sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước

Theo Đại biểu Quốc hội - PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Việt Nam là đất nước có bề dày lịch sử và văn hóa truyền thống hàng ngàn năm. Văn hóa Việt Nam có sự thống nhất trong đa dạng, là sự hòa quyện, kết tinh giữa bản sắc văn hóa 54 dân tộc anh em. Cộng đồng 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam đều chung một ý thức quốc gia - dân tộc, đều chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Thời gian qua, Nhà nước Việt Nam đã, đang thực thi và không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách theo phương châm xuyên suốt “lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững”.

da dang van hoa la khoi nguon cho giao luu doi moi va sang tao hinh 3
Các đại biểu dự Hội nghị.

Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm, chú trọng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành chính sách nhằm thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Hiến pháp - đạo luật gốc có giá trị pháp lý cao nhất khẳng định quyền bình đẳng của các dân tộc, trong đó nhấn mạnh các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho biết, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam, sự nghiệp phát triển văn hóa đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp vào sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước, được cộng đồng các dân tộc Việt Nam và bạn bè, tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Đến nay, Việt Nam đã có 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 15 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới, 3 di sản tư liệu thế giới, 6 di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 3 công viên địa chất toàn cầu, 1 thành phố sáng tạo (trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO), đóng góp hết sức quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, các địa phương sở hữu di sản nói riêng.

da dang van hoa la khoi nguon cho giao luu doi moi va sang tao hinh 4
Các đại biểu dự Hội nghị.

Ý thức sâu sắc được trách nhiệm của mình, Việt Nam cũng đã chủ động tham gia, thể hiện vai trò tích cực, trách nhiệm tại các cơ chế đa phương, góp phần phát huy, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa trên quy mô khu vực và quốc tế. Việt Nam được cộng đồng quốc tế tín nhiệm, hai lần được bầu vào Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ và phát huy sự đa dạng các biểu đạt văn hóa các nhiệm kỳ 2011-2015 và 2021-2025. Trên cơ sở Chương trình nghị sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc, Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển Bộ Chỉ số văn hóa quốc gia để đo lường, đánh giá đóng góp của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, đa dạng văn hóa được xem là nguồn lực cho sự phát triển của thế giới hiện tại cũng như trong tương lai. Tuy nhiên, đa dạng văn hóa ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước đang gặp nhiều thách thức, đặc biệt là những thách thức phi truyền thống của một kỷ nguyên số và toàn cầu hóa, ảnh hưởng không nhỏ đến tính bền vững của di sản văn hóa, văn hóa các dân tộc.

Chính vì vậy, tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Phiên thảo luận toàn thể với chủ đề “Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững” hôm nay hết sức có ý nghĩa để các đại biểu cùng nhau tập trung thảo luận về vai trò của các nghị viện và nghị sĩ trẻ trong việc thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi số.

Cùng chuyên mục

Tin mới

 1. Hội Nhà báo tỉnh An Giang
 2. Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang
 4. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn
 5. Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu
 6. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh
 7. Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre
 8. Hội Nhà báo tỉnh Bình Định
 9. Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương
 10. Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước
 11. Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận
 12. Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau
 13. Hội Nhà báo TP Cần Thơ
 14. Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng
 15. Hội Nhà báo TP Đà Nẵng
 16. Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk
 17. Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông
 18. Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên
 19. Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai
 20. Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp
 21. Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai
 22. Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang
 23. Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam
 24. Hội Nhà báo TP Hà Nội
 25. Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh
 26. Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương
 27. Hội Nhà báo TP Hải Phòng
 28. Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang
 29. Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình
 30. Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên
 31. Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa
 32. Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang
 33. Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum
 34. Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu
 35. Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng
 36. Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn
 37. Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai
 38. Hội Nhà báo tỉnh Long An
 39. Hội Nhà báo tỉnh Nam Định
 40. Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An
 41. Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình
 42. Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận
 43. Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ
 44. Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên
 45. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình
 46. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam
 47. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi
 48. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh
 49. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị
 50. Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng
 51. Hội Nhà báo tỉnh Sơn La
 52. Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh
 53. Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình
 54. Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên
 55. Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa
 56. Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế
 57. Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang
 58. Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh
 59. Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh
 60. Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang
 61. Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long
 62. Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc
 63. Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái