Liên Chi hội Nhà báo trực thuộc Trung ương

06-01-2023 08:00

Danh sách 20 Liên Chi hội Nhà báo trực thuộc Trung ương

 

1. Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội Nhân dân

2. Liên chi hội Nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông

3. Liên chi hội Nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4. Liên chi hội Nhà báo Báo Công thương

5. Liên chi hội Nhà báo Báo Dân trí

6. Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân

7. Liên chi hội Nhà báo PT-TH Quân đội

8. Liên chi hội Nhà báo Biên phòng

9. Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an

10. Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính

11. Liên chi hội Nhà báo ngành Ngân hàng

12. Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam

13. Liên chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội

14. Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam

15. Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên

16. Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc Hội

17. Liên chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN

18. Liên chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương

19. Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam

20. Liên chi hội Nhà báo Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 

Cùng chuyên mục

Tin mới