Chưa có máy xét nghiệm, làm thế nào để đảm bảo an toàn truyền máu?

Ngày:11-04-2024