Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Áo, lên đường thăm Italia và thăm Tòa thánh Vatican (25/7/2023)

Ngày:25-07-2023