Chủ tịch nước dự Lễ khởi công Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo

Ngày: 21-07-2023 07:00