Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Thủ hiến bang Burgenland, Áo

Ngày: 26-07-2023 00:00