Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Tokyo, bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản

Ngày: 27-11-2023 00:00