Cảm nhận của đoàn làm phim "Đi về miền huyền thoại" khi thực hiện cảnh quay đầu tiên tại Tuyên Quang

Ngày: 24-04-2024 00:00