Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời chất vấn trước Quốc hội

07-06-2023 09:47

Sáng nay 7-6, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Trước khi vào phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) đã có báo cáo gửi đến Quốc hội giải trình một số nội dung xã hội mà các đại biểu (ĐB) quan tâm.

Theo đó, bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho rằng tư duy không chấp nhận rủi ro và độ trễ trong nghiên cứu khoa học còn phổ biến, tạo nên độ “vênh” giữa pháp luật về tài chính, đầu tư với pháp luật về KH-CN, tạo ra các điểm nghẽn trong việc đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời chất vấn trước Quốc hội ảnh 1

Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt. Ảnh: Quang Phúc

Cụ thể như, vướng mắc về giao quyền sử dụng hoặc sở hữu tài sản hình thành từ nhiệm vụ KH-CN sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN); về thành lập doanh nghiệp khởi nguồn trên cơ sở nghiên cứu của đơn vị sự nghiệp công lập; về góp vốn và tổ chức hoạt động của doanh nghiệp dạng khởi nguồn công nghệ (spin-off) từ viện nghiên cứu, trường đại học.

Một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm được ban hành, hoặc chưa được ban hành, chưa phản ánh đặc thù hoạt động KH-CN. Thị trường KH-CN phát triển còn chậm, còn ít các tổ chức trung gian có uy tín, kinh nghiệm trong hoạt động kết nối cung - cầu. Chưa khuyến khích, nuôi dưỡng và phát triển được nhiều các phát minh, sáng chế trở thành sản phẩm cuối cùng và thương mại hoá…

Đáng lưu ý, cơ chế quản lý tài chính, định mức tài chính, thủ tục cấp phát kinh phí KH-CN còn bất cập; giải ngân chậm và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước cho KH-CN chưa đạt 100%, nghĩa là chưa tiêu hết tiền đã được bố trí.

Cùng chuyên mục

Tin mới