Báo chí Trung Đông: chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ mang tính lịch sử và hai nước là đối tác quan trọng của nhau (11/9/2023)

Ngày:11-09-2023

Audio

Tin mới